Studii de Prefezabilitate - Studii Fezabilitate - Studiu Fezabilitate
 
STERLET s.r.l

Studii de prefezabilitate

Studiu Prefezabilitate Executăm studii de fezabilitate preliminare privind creşterea celor mai diverse specii din acvacultură.

Un asemenea studiu de fezabilitate preliminar este util pentru cei care doresc să afle care specie acvatică se pretează la o anumita locaţie, unui buget dat şi care este perioada în care exploataţia devine rentabilă.

Studiul aduce informaţii ajutătoare, începand cu alegerea terenului pe care urmează a fi amplasată exploataţia piscicolă, pană la estimarea cheltuielilor ce apar anual în desfăşurarea activităţii de acvacultură.

Devizul de cheltuieli cu investiţia şi cu susţinerea activităţii fermei se calculează de specialiştii firmei noastre ţinând cont de datele furnizate de client.