Proiectare ferme de acvacultura - Cresterea Sturionilor - Vanzare Puiet Peste - Consultanta in Acvacultura
 
STERLET s.r.l

Sisteme Super-Intensive

În aceste sisteme relativ noi pentru ţara noastră - creşterea peştilor se realizează în condiţii de mediu strict controlate, la o densitate foarte mare rezultând producţii de peste 200 kg peşte/mc de apă .

Principiul sistemelor superintensive este acela de a valorifica cât mai bine potenţialul biologic al unei specii, pentru a se obţine o producţie maximă de peşte/mc de apă

Un număr redus de personal angajat poate asigura buna funcţionare a unei asemenea ferme. Există cazuri când numai 2 angajaţi sunt suficienţi pentru a opera o asemenea exploataţie care poate produce peste 200 de tone de peşte anual.

Creşterea super-intensivă poate fi de două feluri:
- sisteme "flow-through"
- sisteme recirculante

Sisteme "flow-throgh" (apa trece o singură dată prin bazin) - creşterea peştilor se poate efectua în bazine alimentate cu apă termală sau provenită de la termocentrale. Această apă se introduce direct în bazinele de creştere a peştilor sau se foloseşte doar ca agent termic pentru încălzirea apei ce urmează a fi utilizată în sistem.

Se folosesc bazine mici (sub 100 mp), construite din beton, fibră de sticlă, prelată impermeabilă etc;

Bazinele se amplasează în hale, sub şoproane sau chiar în aer liber.

Furajarea se face numai cu nutreţuri combinate granulate

Sisteme recirculante – creşterea peştilor în bazine alimentate cu apă tratată şi reutilizată.

Avantajele sistemelor recirculante:
  • este posibilă amplasarea unor astfel de sisteme în zone lipsite de un curs permanent de apă;
  • prin recircularea apei se conservă resursele naturale de apă. Se urmăreşte limitarea consumului de apă, zilnic fiind înlocuiţi în sistem doar maxim 10% din volumul acestuia.
  • există un control strict asupra mediului de creştere astfel că se menţin condiţii optime de creştere pe tot parcursul anului;
  • există posibilitatea obţinerii în flux continuu, pe tot parcursul anului, de produse proaspete;
  • inventarul piscicol se poate face cu mai mare acurateţe decât în heleşteie pe tot parcursul ciclului de producţie;
  • se pot amplasa foarte aproape de locul de desfacere a producţiei, eliminându-se costurile de transport;
Dezavantaje sistemelor recirculante:
  • investiţia iniţială este mare;
  • sistemul este complex necesitând tehnologie avansată;
  • consum energetic relativ ridicat pe parcursul exploatării sistemului.
Sistemele recirculante, fiind foarte costisitoare în ceea ce priveşte investiţia iniţială şi costurile anuale, nu se justifică decât dacă se cresc specii cu valoare ridicată precum sturionii, şalăul, bibanul, anghila, somn, tilapia, etc. În nici un caz aceste sisteme nu se vor aplica pentru creşterea ciprinidelor de consum sau a păstrăvilor. Aceste specii pot fi crescute în sistem doar ca specii auxiliare celorlalte amintite.

Un caz particular de cultură superintensivă sunt şi culturile hidroponice.