Proiectare ferme de acvacultura - Cresterea Sturionilor - Vanzare Puiet Peste - Consultanta in Acvacultura
 
STERLET s.r.l

Sisteme Intensive

Aceste sisteme mai noi de acvacultură se bazează pe utilizarea bazinelor mici, uşor de controlat, prevăzute cu aeratoare, pompe şi alte accesorii. În ţara noastră sunt specifice păstrăvăriilor.

Pentru un mai bun control al populaţiilor, de regulă se practică monocultura. Totuşi rezultate foarte bune s-au obţinut în exploataţii ciprinicole unde alături de crap au fost crescuţi caraşi ornamentali, lini, ciprinide asiatice şi peşti răpitori.

În sistem intensiv se practică populări cu densităţii foarte mari. Apa în aceste bazine este schimbată zilnic în cazul în care aceasta se găseşte din abundenţă. Există însă şi exploataţii intensive unde apa nu se primeneşte, calitatea acesteia fiind menţinută în parametrii optimi prin funcţionarea unor echipamente specifice.

Aceste sisteme sunt total dependente de folosirea de furaje granulate combinate, care se efectuează la intervale regulate de timp şi în doze egale.

Necesită mai multă muncă şi mai multe fonduri pentru organizare şi funcţionare, însă se obţin producţii foarte mari, ce depăşesc celelalte sisteme descrise anterior. Un mare avantaj este însă acela că munca depusă în fermă poate fi exercitată de un număr redus de personal.

Intervenţia zilnică a omului este obligatorie, peştii fiind furajaţi zilnic cu furaje combinate.

O fermă ciprinicolă de dimensiune mică ce funcţionează în sistem semi-intensiv cu o productivitate maximă de 2 tone pe hectar poate fi transformată într-o fermă în sistem intensiv cu o cheltuială minimă. Producţia minimă în noua fermă amenajată poate depăşi 8 tone la hectar printr-un management adecvat.