Proiectare ferme de acvacultura - Cresterea Sturionilor - Vanzare Puiet Peste - Consultanta in Acvacultura
 
STERLET s.r.l

Sisteme Extensive

Acest tip de amenajări acvacole presupun construcţii hidrotehnice pe firul unei văi, sau al unui curs de apă. Bazinele acvatice au de obicei o suprafaţă mare şi adâncimi variabile, dictate de mediul înconjurător. Sistemul este specific lacurilor de acumulare sau unor iazuri.

În aceste amenajări se practică monocultura sau policultura. Popularea acestor sisteme de creştere este realizată la densităţi foarte mici, deoarece în acest sistem este caracteristică lipsa hrănirii suplimentare, peştii şi animalele acvatice crescute hrănindu-se strict cu ce rezultă din productivitatea naturală. Pentru ridicarea nivelului de hrană naturală din apă se poate apela însă la fertilizarea bazinului cu îngrăşăminte organice naturale sau artificiale de sinteză. Pe baza acestor îngrăşăminte se dezvoltă micro şi macro flora, care vor susţine trofic populaţiile de peşti sau alte animale acvatice.

Nu se intervine în vederea reproducerii, aceasta este întotdeauna naturală, în sistemele extensive. Periodic se poate interveni prin repopulări.

Producţia este în general mică, rareori depăşind 500 de kg/ha luciu de apă.

Unele ţări, precum Cehia, cu tradiţie îndelungată în piscicultură încă folosesc aceste sisteme de acvacultură ca principală metodă de cultură a peştelui. Aceşti piscicultori se mulţumesc cu profit destul de redus în condiţiile în care nici cheltuielile nu sunt mari. La noi în ţară majoritatea amenajărilor piscicole bazate pe acest sistem au fost transformate în staţiuni de agrement, aici practicandu-se în special pescuitul sportiv. Prin pescuit sportiv, acest tip de amenajare este foarte rentabilă.