Proiectare ferme de acvacultura - Cresterea Sturionilor - Vanzare Puiet Peste - Consultanta in Acvacultura
 
STERLET s.r.l

Prezentarea generală a firmei

S.C. Sterlet SRL Timişoara, îşi desfăşoară activitatea din data de 11.05.2006, este persoană juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată. Aceasta garantează obligaţiile sociale numai cu patrimoniul social, iar asociaţii răspund în limitele cotei lor de capital.

Domeniul principal de activitate al societăţii este 741-Activităţi juridice, de contabilitate şi revizie contabilă, consultanţă în domeniul fiscal; activităţi de studii de piaţă şi de sondaj; consultanţă pentru afaceri şi management.

Activitatea principală este reprezentată de cod CAEN 7414-Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management.

Societatea mai desfăşoară următoarele activităţi secundare:

Cod CAEN 0130 – Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
Cod CAEN 0141 – Activităţi de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră)
Cod CAEN 7310 – Cercetare-dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale
Cod CAEN 7450 – Selecţia şi plasarea forţei de muncă

Obiectivul firmei

SC Sterlet SRL s-a înfiinţat din dorinţa unui colectiv de specialişti în acvacultură de a veni în întâmpinarea celor care doresc să se informeze şi să pornească o afacere în domeniul acvaculturii în general şi al pisciculturii în particular.

Prin personalul cu înaltă calificare al firmei, societatea asigură cu profesionalism consultanţa tehnică de specialitate, pentru obţinerea de bani prin diverse programe de finanţare (cum este cazul fondurilor structurale).

Activitatea principală a societăţii este de a proiecta sisteme de creştere pentru cele mai diverse specii de interes pentru acvacultură: sturioni, păstrăvi, crap şi alte ciprinide, somni, şalău, peşti ornamentali, raci şi broaşte. În plus, se asigură asistenţa şi consultanţa pentru orice probleme ce apar pe fluxul tehnologic de creştere a animalelor acvatice cu importantă economică, chiar dacă acestea nu au fost proiectate de S.C. Sterlet SRL.

SC Sterlet SRL este implicată de asemenea în activităţi de cercetare fundamentală şi aplicativă în acvacultură şi în evaluarea resurselor acvatice vii din bazine naturale şi artificiale.

Descrierea activităţii firmei

S.C. Sterlet SRL oferă servicii de consultanţă în domeniul acvaculturii cum ar fi:

  • Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor operaţionale şi a utilităţilor conexe pentru proiectarea sistemelor pentru acvacultură, inclusiv hale care se folosesc la creşterea intensivă şi superintensivă a speciilor de: sturioni, somn, păstrăv, crap si alte ciprinide, peşti ornamentali, broaşte şi crustacee conform instrucţiunilor Uniunii Europene cu respectarea legislaţiei şi a normelor de protecţie a mediului şi sanitar veterinare
  • Reabilitarea bazinelor piscicole, cuprinzând lucrări de excavare, transport de pământ, consolidări, hidroizolaţii, îndiguiri, curăţarea şi îmbunătăţirea calităţii apelor, construcţia de canale, alte dispozitive pentru fermele de acvacultura; găseşte soluţii raţionale a resurselor naturale disponibile, astfel apele termale, energia eoliană sau solară, relieful accidentat pot fi utilizate în folosul acvacultorului;
  • Realizează planuri de management privind: hrănirea şi îngrijirea animalelor acvatice, menţinerea calităţii apei, mişcarea efectivelor şi monitorizarea proceselor din fermă;
  • Execută studii de prefezabilitate privind creşterea celor mai diverse specii din acvacultură;
  • Realizează proiecte tehnice ale exploataţiilor piscicole, ce vor fi incluse în proiectele necesare obţinerii fondurilor structurale în vederea înfiinţării unei ferme piscicole;
S.C. Sterlet SRL distribuie materiale biologice de populare, furaje şi echipamente specifice acvaculturii cum ar fi:

  • Distribuie puiet de sturion (cegă, nisetru şi sturion siberian) învăţat cu hrană artificială şi pentru care se asigură certificat sanitar-veterinar direct de la producător;
  • Distribuie material biologic pentru popularea fermelor salmonicole (icre embrionate, alevini, puiet, reproducători);
  • Distribuie echipamente performante cu aplicaţii în acvacultură;
  • Distribuie furaje granulate destinate hrănirii peştilor din sisteme intensive şi superintensive;